progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-17

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

Tax ID [tax identification number]: 7120104697

Contact person:

Krzysztof Chrzanowski

Tel.:

e-mail: krzysztof.chrzanowski@lu.policja.gov.pl

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilenia i sterowania napędem bramy wjazdowej przesuwnej w Komisariacie Policji w Dęblinie przy ul. Niepodległości 5.

PROCEEDINGS NO Z13/57572

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: LU00-2023-281669

Order object:

Przedmiotem zamówień jest wykonanie: instalacji elektrycznej zasilenia, instalacji fotokomórek, instalacji lampy ostrzegawczej żółtej informującej o ruchu bramy oraz instalacji sterowania napędem bramy wjazdowej przesuwnej w Komisariacie Policji w Dęblinie przy ul. Niepodległości 5.

Zamówienie obejmuje:

Montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej do zasilenia napędu firmy FAAC 741 bramy wjazdowej przesuwnej długości 6 m wraz z montażem sterowania napędu firmy FAAC 741. Napęd pochodzi z demontażu. Fotokomórki oraz lampa ostrzegawcza żółta są zamontowane na słupkach.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót związanych z montażem instalacji zasilania i sterowania napędem FAAC 741 zgodnie z „Instrukcją Montażową napędu 740/741” firmy FAAC.
- Wykonanie zasilenia napędu FAAC 741 ze wskazanej przez inspektora nadzoru rozdzielni elektrycznej. Zastosować kabel energetyczny YKXS (YKY) 5x2,5 żo 0,6/1kV, jako zabezpieczenie zastosować -wyłącznik nadprądowy B 10 A 3P orazwyłącznik różnicowoprądowy 40A 4P 30mA;

Zakres robót:

- Instalacje sterowania bramą wykonać giętkim przewodem sterowniczym, uniepalnionym, przeznaczonym dozastosowań zewnętrznych oraz do bezpośredniego układania w ziemi;

- Połączyć i uruchomić fotokomórki oraz lampę ostrzegawczą żółtą;

- Dostarczyć i uruchomić - 5 (pięć szt.) pilotów do napędu bramy przesuwnej FAAC;

- Zainstalować w pomieszczeniu Służby Dyżurnej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru przycisk do sterownia ruchem bramy. Zapewnić możliwość pozostawienia przez Służbę Dyżurną KP Dęblin otwartej bramy;

- Wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

a) schematy elektryczne i rysunki połączeń,

b) pomiary elektryczne instalacji – rezystancji izolacji oraz zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.

c) atesty i certyfikaty.

d) protokoły szkolenia dla użytkownika.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilenia i sterowania napędem bramy wjazdowej przesuwnej w Komisariacie Policji w Dęblinie przy ul. Niepodległości 5. CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Wykonanie instalacji elektrycznej zasilenia i sterowania napędem bramy wjazdowej przesuwnej w Komisariacie Policji w Dęblinie przy ul. Niepodległości 5. "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 14 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...